Кольор (Франция) • Collioure (France)

Испания-1997 • Spain-1997